Các mặt hàng trong công nghiệp

Cọ

Giá: Liên hệ

Các mặt hàng trong công nghiệp

Nắp

Giá: Liên hệ

Các mặt hàng trong công nghiệp

Nắp chai / Nắp hộp thiếc

Giá: Liên hệ

Các mặt hàng trong công nghiệp

Quai

Giá: Liên hệ