Khay nhựa 112 lỗ

Khay nhựa 112 lỗ dùng để ươm mầm hạt, kết hợp cùng chậu mô nhỏ.

Danh mục:

30.000 VNĐ

Khay nhựa 112 lỗ dùng để ươm mầm hạt, kết hợp cùng chậu mô nhỏ.